::: Mateřská škola Malostranská, Zruč nad Sázavou :::
Kontakt:
Malostranská 123
285 22 Zruč nad Sázavou
Zdeňka Kuželková, ředitelka MŠ
+420 327 531 128 / +420 730 514 027
info@msmalostranska.cz mszruc.malostranska@tiscali.cz

Mateřská škola, Malostranská, Zruč nad Sázavou - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz

-->> ZÁPIS 2018 - 14.5. od 13:30 do15:30hodin. - Žádost o přijetí si vyzvedněte 23. nebo 24. 4. 2018 od 10 do 11 hodin v ředitelně MŠ. K zápisu doneste vyplněnou, s OP a rodným listem dítěte. ...


HISTORIE

Budova, ve které mateřská škola sídlí, byla postavena jako vila pana lékárníka. Po několik let se zde traduje lékárna, služebna VB a bytové prostory. 10.ledna 1956 bylo přízemí uvolněno pro účely mateřské školy. Provoz byl zahájen s 19 dětmi a brzy vzrostl na 25 až 30 dětí a mateřská škola se stala velmi potřebnou pro starou část města Zruče nad Sázavou. Od 1. října 1956 byla v budově už jen mateřská škola. Její existence byla několikrát ohrožena zrušením, protože budova nebyla majetkem města. V roce 2001 dostalo město státní dotaci a budova se stala jednou ze součástí školních zařízení města. Od 1. 1. 2003 je školské zařízení příspěvkovou organizací.

Od 1. 1. 2003 je školské zařízení příspěvkovou organizací.

.. zpět nahoru ..

O NÁS

Mateřská škola je prototypem rodinné školky, je dvoutřídní a poskytuje předškolní vzdělávání dětem od 3 do 6-7 let. Vzdělávání probíhá ve dvou třídách dle ŠVP. První třída „Hvězdiček“ je smíšená. Navštěvují ji děti od 2,5 do 5 let. Druhá třída „Sluníček“ preferuje převážně přípravu předškolních dětí na vstup do základní školy a navštěvují ji děti od 5 do 6 let a děti s odkladem školní docházky. Přestože je škola dvoutřídní, funguje tu rodinný řád. Děti mohou volně přecházet ze třídy do třídy za svými kamarády, ale jenom tehdy, aby nenarušovaly pravidla a vzdělávací proces mateřské školy. Budova je obklopena zelení překrásné rozlehlé zahrady, která je naší chloubou. Děti ji využívají k celodennímu pobytu. Na jaře k zahradničení, v zimě k bobování, v létě k chataření a koupání. Přímým kontaktem s přírodou se děti seznamují s ptactvem u krmítka, životem veverky, vůní šišek, jablíček a jahod. Zahradní koutky nabízí využití nejen námětovým hrám, jsou vhodným prostředím i pro divadelní pohádky, kde se chaloupka mění v „perníkovou“ a v lesíku mezi stromy můžete potkat „vlka.“

Součástí mateřské školy je také samostatná školní jídelna – vývařovna. Působení školní kuchyně přímo v objektu usnadňuje spolupráci v otázkách zdravé výživy a výběr potravin a skladeb jídelníčku navazuje na záměry ŠVP.

Budova prodělala již několik stavebních úprav menšího rozsahu. Má novou střechu, okna, sociální zařízení, plynovou kotelnu. Poslední stavební úprava byla realizována v létě 2012. Proběhla výměna topných těles a rozvodů, byla vybudována nová jídelna pro 20 dětí a zvětšeny prostory třídy pro mladší věkovou skupinu. Mateřská škola se tak posunula do kategorie škol s kapacitou 40 dětí.

.. zpět nahoru ..

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

6.30 – 15.30 hod. ( po dohodě déle)

Provoz školy bývá přerušen pravidelně v letních měsících na 4-5 týdnů a o vánočních prázdninách. Dále dle organizace školního roku a potřeb rodičů. Uzavření školy je rodičům oznámeno nástěnkou vždy dva měsíce předem. V prázdninových měsících je provoz školy zkrácen a určen především rodičům, kteří nemají jinou možnost, jak si zajistit hlídání svých dětí.


Provoz lze také přerušit nebo omezit po dohodě se zřizovatelem ze závažných důvodů. Za závažné důvody se považují organizační a technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.


Organizace dne v Malostranské:

Pravidelnost = pocit bezpečí

do 8:15 - přivítáme se v mateřské škole
- hrajeme spontánní hry , volíme si činnosti dle zájmů
- kreativně tvoříme, objevujeme a zkoumáme
- učíme se hrou, stavíme, skládáme, řešíme
od 8:30 - přivítáme nový den, cvičíme, svačíme
od 9:00 - organizujeme řízené skupinové činnosti s učitelkou
- pracujeme s dětmi dle IVP VP
- podnikáme vycházky do okolí, vzděláváme se „pod širým nebem“
od 11:45 - společně obědváme
- I. spíme – posloucháme pohádku a zpěv učitelky před spaním
- II.relaxujeme – věnujeme se nespacím aktivitám a kroužkům
od 14:15 - volíme si zájmové činnosti a hry
- vybíráme z nabídky - tvoříme, vyrábíme, malujeme
- zařazujeme logopedickou chvilku
- svačíme dle individuálních potřeb dětíCo potřebuji do mateřské školy:

  • převlékací kalhoty s kapsou, děvčata zástěrku
  • denně čistý kapesník ( i papírové)
  • bačkory, nikoli pantofle či cvičky
  • na pobyt venku tepláky, sportovní obuv, holinky, pláštěnku
  • mladší „Hvězdičky“ pyžamko
  • starší „Sluníčka“ kartáček a pastu na zuby a kraťasy na cvičení

(Vše označené)

.. zpět nahoru ..

PLATBY

Školné

(viz. sekce Dokumenty ke stažení)

V důsledku přerušení provozu MŠ v době prázdnin se úplata poměrně krátí.

*děti narozené do 31 srpna, které 1.9. následujícího roku nastoupí do ZŠ jsou od platby osvobozeny

*děti, které již absolvovaly 12 měsíců bezplatné docházky v posledním ročníku MŠ školné platí


Stravné

(viz. sekce Dokumenty ke stažení

Platby jsou prováděny v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Z bezpečnostních důvodů jsou pro platby určeny konkrétní, předem známé dny. V jiné dny lze platit pouze výjimečně, a to formou nadepsaných obálek s přesnou hotovostí.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné jsou pro rodiče zákonnými platbami a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

Neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a může být ředitelkou ukončena docházka dítěte do mateřské školy.

Stravování je zajištěno vlastní školní kuchyní, obědváme v denní místnosti společně a kulturně jako „jedna rodina“. Jídelníček je pestrý, dostatek zeleniny, ovoce, pestrá nabídka pitného režimu dle potřeb dětí. Je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Nedokrmujeme, nepřejídáme se a přirozeným vzorem dodržujeme zásady zdravého životního stylu. Děti si pochutnají na dvou svačinkách a na hlavním jídle s polévkou. Výjimkou nejsou ani domácí moučníky a domácí knedlíky.

.. zpět nahoru ..

ZÁPIS

Do mateřské školy mohou být přijaty děti ve věku od 3 do 6 let, ale i děti mladší ( na doporučení lékaře) a starší s odkladem školní docházky. Rodiče jsou informováni o termínu zápisu městskými vývěskami, místním rozhlasem, tiskem a na webových stránkách.

Zápis se vyhlašuje v dubnu - květnu, kdy si rodiče vyzvednou v ředitelně MŠ Žádost o přijetí a evidenční list. Tyto vyplněné dokumenty v určeném termínu předají ředitelce školy.Konzultační hodiny ředitele školy:

od 10:00 do 11:00 hod nebo od 12:30 do 13:30 hod.
Schůzku je vhodné domluvit si předem. Ředitelka má i jiné pracovní povinnosti a nemusíte ji zastihnout.

Další informace o zápisech dětí do MŠ:
( termín přijetí žádostí, seznam přijatých dětí …..)

(Viz. sekce nástěnka)

Kritéria přijetí do naší mateřské školky:

  • děti před vstupem do ZŠ a děti s odkladem ŠD
  • trvalý pobyt dítěte v obci
  • věk dítěte
  • ředitelka má právo přihlédnout i k jiným okolnostem, které brání dítěti účastnit se vzdělávání dle ŠVP VP

Dokumenty ke stažení

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ
Provozní řád MŠ
Platby - školné stravné
Směrnice - přerušení provozu
Svobod. přístup k informacím dle zákona 106199
KONCEPCE
Potvrzení výdajů na dítě MŠ - daň z přijmu
ŽÁDOST o přijetí dítěte
Rozpočet 2018
Školský obvod - vyhláška

.. zpět nahoru .... zpět nahoru ..

Copyright © Mateřská školka Malostranská Zruč nad Sázavou, 2014

webmaster