depositphotos 5735314 xl 2015

Milí rodiče,

vítáme vás na stránkách naší mateřské školy. Vstup dítěte do mateřské školy je velkým mezníkem v jeho životě a klade na něj a jeho rodiče nové náročné požadavky.  Pro vaše dítě začíná nový úsek života v prostředí, které se velmi liší od důvěrně známého domova.

Děti se učí v novém prostředí mezi novými kamarády spolu komunikovat, naslouchat a vnímat podněty a přání druhých, projevovat vlastní názor, svoje pocity a přání. V naší mateřské škole usilujeme, aby se zde děti a dospělí společně rádi setkávali, učili se vzájemné komunikaci, respektu a spolupráci. Snažíme se vytvářet individuálním přístupem pohodu a pěkné vztahy, pro děti především pocit bezpečí a jistoty.

Cíl naší mateřské školy, vychází ze zásad Rámcově vzdělávacího programu (RVP) pro předškolní vzdělávání,  je  výchova šťastného a všestranně rozvinutého jedince připraveného k celoživotnímu vzdělávání.
 

marb3214Naše mateřská škola je školou rodinného typu. Nachází se v rodinné patrové vile.

Byla postavena jako vila pana lékárníka, později sloužila jako policejní stanice a bytové prostory. Od roku 1956 se postupně budova uvolňovala za účelem mateřské školy. Budova prodělala několik stavebních úprav.


V současné době je škola dvoutřídní, s kapacitou 40 dětí. První třída „Hvězdiček“ je smíšená - navštěvují ji děti od 2,5 do 5 let. Druhou třídu „Sluníček“ navštěvují děti zpravidla od 5 do 6 let, které se připravují na vstup do základní školy. Obě oddělení mají samostatnou šatnu, hernu se sociálním zázemím a sprchovým koutem. Děti v předškolním oddělení se stravují ve své třídě, mladší děti scházejí na oběd do jídelny v přízemí. Ložnice je společná. 

Předností mateřské školy je samostatná školní jídelna se školní kuchyní a podávání obědů dětem ve vlastní školní jídelně.

Kolem MŠ je překrásná rozlehlá zahrada s lesíkem. Za příznivého počasí se zahrada využívá po celý den. Zahradní koutky nabízí prostory k námětovým hrám, sportům i k divadelním pohádkám.