Pravidelnost – pocit bezpečí

6,30 – 8,15 hod. (do 7,15hod. se scházíme u Hvězdiček, poté i u Sluníček)

 • Příchod dětí, spontánní hry a činnosti dětí.
 • Individuální, skupinová a společná práce dětí.
 • Kreativně tvoříme, objevujeme a zkoumáme, učíme se hrou, stavíme, skládáme a řešíme.

8,15 – 9,00 hod.

 • Přivítáme nový den, cvičíme.
 • Společná svačina dětí.

9,00 – 9,45,hod.

 • Dopolední vzdělávací činnost (pracujeme společně s dětmi, pracujeme s dětmi dle IVP VP).
 • Připravujeme se na pobyt venku. Oblékání, obouvání.

10,00 -11,30 hod.

 • 10,00 hod. odchází – Sluníčka
 • 10,15 hod. odchází - Hvězdičky
 • Pobyt venku, vycházky do přírody, vzděláváme se „pod širým nebem“

11,30 – 14,15 hod.

 • Společný oběd, hygiena, příprava na odpočinek.
 • Odpolední odpočinek – posloucháme pohádku a zpěv učitelky před spaním.
 • Průběžné vstávání dětí.

14,15 – 15,30 hod. 

 • Hygiena, spontánní hry dětí, příprava na svačinu.
 • Svačina.
 • Pokračování či dokončování započatých činností.
 • Spontánní hry dětí. Logopedické chvilky.
 • Odchody dětí domů.

15,30 hod.

 • Uzavření MŠ.

Adresa

Mateřská škola Malostranská
Zruč nad Sázavou

Malostranská 123

Zruč nad Sázavou  285 22

E-mail a telefon

mszruc.malostranska@tiscali.cz

Jídelna

720 027 264
(slouží pouze k odhlašování stravného)

730 514 027 (ředitelka)
601 131 509 (třída I. „Hvězdičky“)
721 042 511 (třída II. „Sluníčka“)

Zřizovatel

NÁZEV:

Město Zruč nad Sázavou

ADRESA:

Zámek č. 1, Zruč nad Sázavou