• Logopedické vyšetření dětí
  • Screeningové vyšetření dovedností dětí v oblasti čtení a psaní (školní zralost)
  • Individuální vzdělávací program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a asistent pedagoga
  • Péče o dvouleté děti – chůva
  • Vhodná skladba jídelníčku pro děti s alergií

Adresa

Mateřská škola Malostranská
Zruč nad Sázavou

Malostranská 123

Zruč nad Sázavou  285 22

E-mail a telefon

mszruc.malostranska@tiscali.cz

Jídelna

720 027 264
(slouží pouze k odhlašování stravného)

730 514 027 (ředitelka)
601 131 509 (třída I. „Hvězdičky“)
721 042 511 (třída II. „Sluníčka“)

Zřizovatel

NÁZEV:

Město Zruč nad Sázavou

ADRESA:

Zámek č. 1, Zruč nad Sázavou