Školní vzdělávací program (ŠVP) pro mateřskou školu je vytvořen pod názvem  „Putování za sluníčkem.

Hlavní myšlenka - filozofie programu vychází z myšlenky Roberta Fulghuma: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“.

Celý program orientujeme k výchově šťastného – všestranně rozvinutého jedince přiměřenou cestou výchovy a tím položit základy každému jedinci k jeho celoživotnímu vzdělávání.

(Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v MŠ)