Školní vzdělávací program (ŠVP) pro mateřskou školu je vytvořen pod názvem  „Putování za sluníčkem.

Hlavní myšlenka - filozofie programu vychází z myšlenky Roberta Fulghuma: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“.

Celý program orientujeme k výchově šťastného – všestranně rozvinutého jedince přiměřenou cestou výchovy a tím položit základy každému jedinci k jeho celoživotnímu vzdělávání.

(Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v MŠ)

Adresa

Mateřská škola Malostranská
Zruč nad Sázavou

Malostranská 123

Zruč nad Sázavou  285 22

E-mail a telefon

mszruc.malostranska@tiscali.cz

Jídelna

720 027 264
(slouží pouze k odhlašování stravného)

730 514 027 (ředitelka)
601 131 509 (třída I. „Hvězdičky“)
721 042 511 (třída II. „Sluníčka“)

Zřizovatel

NÁZEV:

Město Zruč nad Sázavou

ADRESA:

Zámek č. 1, Zruč nad Sázavou