Jak by rodiče měli motivovat dítě před vstupem do MŠ?

Vašemu dítěti usnadníte adaptační období, když budete společně radostně očekávat nástup do školky. Povídejte si s ním, jaké to v mateřské škole bude, co příjemné bude prožívat společně s dětmi a paní učitelkou, co vše se naučí apod. Těšte se s ním. Ujistěte dítě, že do školky bude chodit, aby mělo nové kamarády, s nimi si hrálo spoustu zajímavých her, aby si pohrálo s jinými hračkami než má doma … Přesvědčte dítě, že ve školce není „odloženo“, ale že víte, že mu ve školce bude dobře a bude tam rádo.

Co dělat, pokud je dítě zpočátku docházky do MŠ velmi plačtivé?

Chce to čas a trpělivost, ale dítě si zvykne a začne do školky chodit rádo. V adaptačním období pomáhá klidný, pozitivní a vstřícný přístup všech. Dítě prožívá velkou změnu v životě – nové prostředí, změna vztahů, změna denního režimu, jiné zvyklosti. Narušil se jeho pocit jistoty a bezpečí, který potřebuje opět získat. A to se mu podaří prostřednictvím paní učitelky ve třídě. Učitelky svou velkou empatií a láskou dokáží dítě uklidnit a odvést pozornost na nové podněty. Rodičům doporučujeme zbytečně neprodlužovat ranní loučení a „vydržet“ pláč svého dítěte. Každé ráno si povídejte s dítětem, jak bude den probíhat, kdo a kdy si pro něj do školky přijde (po obědě, po spaní…). Tento dohodnutý čas je třeba dodržovat, aby dítě mělo jistotu, že jej rodiče v MŠ „nezapomenou“. Pravidelnost v průběhu dne a týdne dítěti přináší pocit větší jistoty a bezpečí, protože se ještě nedokáže dobře orientovat v čase. Není vhodné vytvářet dlouhé přestávky v docházce, protože dítě při každém příchodu „začíná znovu“. Pobyt dítěte v MŠ rovnou na celý den je nepřiměřenou zátěží, proto je vhodnější dobu strávenou ve školce prodlužovat postupně.

Jak předcházet úzkostnému chování dítěte před nástupem do MŠ?

Umožněte dítěti získat pozitivní zkušenosti s odloučením od rodičů (např. hrami u babičky, známých, sousedů bez přítomnosti rodičů). Vytvářejte dítěti možnost kontaktu s ostatními dětmi (dětské hřiště, Mateřské centrum). Podporujte dítě v samostatnosti v sebeobsluze, protože v začátcích je pro dítě každá prosba o pomoc, kdy musí komunikovat s neznámými dětmi a paní učitelkou přítěží. Mohou přetrvávat potíže typu „já dneska nechci“. Většinou je to jen zkouška nervů rodiče, dítě dobře ví, jak rodiče obměkčit. Je důležité nepovolit. Jakmile jednou rodič ustoupí, bude to dítě zkoušet další a další dny. Rodiče a děti pak prožívají ranní stresy a dohadování s dítětem, zda půjde „po obědě“. Stejné problémy se můžou objevovat i po nemoci, kdy bude opět nějaký čas trvat, než se dítě aklimatizuje na školku.

Co by mělo dítě před nástupem do MŠ umět?

Zvykání na MŠ dítěti usnadníte, pokud ho povedete k samostatnosti a zvládání sebeobsluhy. Paní učitelka Vašemu dítěti ochotně pomůže, ale Vaše dítě bude klidnější a sebejistější, pokud bude stejně šikovné jako ostatní kamarádi a bude umět:

  • obouvat a zouvat bačkory a boty
  • poznat si své oblečení a obuv
  • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (nedávejte dítěti příliš složité oblečení, se kterým si nemůže samo poradit – košile s drobnými knoflíky, kalhoty se zapínáním). Oblečení a věci do školky připravujte s dítětem společně – dítě si bude snadněji pamatovat a vše své poznávat.
  • samo se najíst lžící, pít ze skleničky
  • umývat si ruce mýdlem, utírat do ručníku, ovládat kohoutek
  • používat kapesník, vysmrkat se
  • používat toaletu (naučte dítě si říci, když potřebuje na záchod, odložte nočník)
  • zvládat chůzi po schodech, pravidelné procházky
  • komunikovat s dospělým, sdělit své přání, pozdravit, poděkovat, požádat si o pomoc

Adresa

Mateřská škola Malostranská
Zruč nad Sázavou

Malostranská 123

Zruč nad Sázavou  285 22

E-mail a telefon

mszruc.malostranska@tiscali.cz

Jídelna

720 027 264
(slouží pouze k odhlašování stravného)

730 514 027 (ředitelka)
601 131 509 (třída I. „Hvězdičky“)
721 042 511 (třída II. „Sluníčka“)

Zřizovatel

NÁZEV:

Město Zruč nad Sázavou

ADRESA:

Zámek č. 1, Zruč nad Sázavou