„Malý čtenář“

Projekt založený na spolupráci s městskou knihovnou. Pravidelné návštěvy knihovny jsou doprovázeny připraveným programem o knize, čtením z knih a časopisů.

Láska ke knize by měla být rozvíjena již od dětství, a to pravidelným hlasitým předčítáním.

Projekt podporuje u dětí zájem o knihu.

 

Adresa

Mateřská škola Malostranská
Zruč nad Sázavou

Malostranská 123

Zruč nad Sázavou  285 22

E-mail a telefon

mszruc.malostranska@tiscali.cz

Jídelna

720 027 264
(slouží pouze k odhlašování stravného)

730 514 027 (ředitelka)
601 131 509 (třída I. „Hvězdičky“)
721 042 511 (třída II. „Sluníčka“)

Zřizovatel

NÁZEV:

Město Zruč nad Sázavou

ADRESA:

Zámek č. 1, Zruč nad Sázavou