Projekty a spolupráce do kterých jsme zapojeni

 

„Mezi námi“

spolupráce s domovem pro seniory Centrin

Podporujeme pravidelné, plánované propojování generace seniorů a dětí, na základě jejich vnitřní motivace, v místní komunitě s cílem objevování, poznávání, obohacování a vzájemné úcty.
Přátelská mezigenerační setkávání spojená s programem rukodělných činností.

Adresa

Mateřská škola Malostranská
Zruč nad Sázavou

Malostranská 123

Zruč nad Sázavou  285 22

E-mail a telefon

mszruc.malostranska@tiscali.cz

Jídelna

720 027 264
(slouží pouze k odhlašování stravného)

730 514 027 (ředitelka)
601 131 509 (třída I. „Hvězdičky“)
721 042 511 (třída II. „Sluníčka“)

Zřizovatel

NÁZEV:

Město Zruč nad Sázavou

ADRESA:

Zámek č. 1, Zruč nad Sázavou